Pojištění strojů

SAMOSTATNÝ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
Domů  / Pojištění / Pojištění strojů

Pojištění stavebních a zemědělských strojů

Pojištění stavebních a zemědělských strojů je pojištěním "ALL RISK" (pojištění se vztahuje na jakoukoli pojistnou událost, která není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučena).

Na jaké rizika lze pojištění sjednat:

 • živelní (požár, výbuch, blesk, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití atd.)
 • provozní (pády, nárazy, střety, úmyslné poškození atd.)
 • odcizení
 • připojištění krádeže vloupáním nebo loupeží
 • náklady na odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu
 • náklady na expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí
 • Pro pojištění speciální zemědělské techniky lze pojištění rozšířit o poškození nebo zničení této techniky "vniknutím cizího předmětu"

  Pojištění se obvykle sjednává pro stavební a zemědělské stroje jako jsou:

 • jeřáby a zvedací zařízení (věžové a mostové jeřáby, stroje pro kladení potrubí atd.)
 • zařízení na přemisťování zeminy (kolové a pásové nakladače, rypadla, dozery, srovnávače atd.)
 • pěchovací stroje (pěchovací stroje, podbíječky pražců atd.)
 • stroje na stavbu silnic a železničních tratí (pokladače vozovky, obalovny asfaltu atd.)
 • dopravní zařízení (dopravníky betonu - mixy, pumpy na beton, pásové traktory atd.)
 • ostatní zařízení staveb (bednění a lešení, drtiče, míchačky betonu, stavební zdviže atd.)
 • zemědělskou techniku (sklízecí mlátičky - kombajny, samojízdné řezačky, samosběrací vozy, vyorávače brambor atd.)
 • Každá pojišťovna si ve svých pojistných podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna. Pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, že k poškození, zničení nebo odcizení věci došlo způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.

  Pojištění se sjednává podle pojistitelem stanovených „pojistných podmínek“, které určují základní rozsah pojištění a definují výluky z pojištění. Některé z výluk lze připojistit a rozšířit tak sjednaný rozsah pojištění.

  Crossroad Credit Zavolejte nám +420 235 301 283
  Crossroad Credit Napište nám info@crcredit.cz