Pojištění měst a obcí

SAMOSTATNÝ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
Domů  / Pojištění / Pojištění měst a obcí

Pojištění měst a obcí

Povinnost krajů, měst nebo obcí nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vyplývající ze zákonů o obcích (obecní zřízení), a zákona o krajích (krajské zřízení). Zároveň města a obce jsou povinny nahradit škody či újmy třetích osob, které způsobí provozováním podnikatelské činnosti.

Pojištění odpovědnosti

 • na majetku a zdraví třetích osob
 • pojištění škod na věcech převzatých a užívaných
 • pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublíženi na zdraví nebo usmrcení
 • vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti
 • způsobenou osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce
 • způsobenou obcí jako zřizovatelem městské, obecní policie
 • vzniklou na věcech zaměstnanců
 • pojištění finančních škod, regresů zdravotních pojišťoven při pracovním úrazu
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem
 • pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci
 • Pojištění majetku

 • budovy a ostatní nemovitosti
 • movité věci – vybavení kanceláří, obchodů, škol a dalších zařízení, cenné věci, elektronika, peníze, zásoby, skla, stroje a další
 • Pojištění technických rizik

  Pojištění finančních rizik

  pojištění investic, které jsou předmětem dotací nebo úvěrů

  Pojištění zemědělských rizik

 • pojištění městských a obecních lesů
 • pojištění okrasných výsadeb
 • pojištění okrasných dřevin
 • pojištění lesních školek
 • Pojištění vozového parku

  výhody jedné pojistné smlouvy pro neomezený počet vozidel

  Uvedené informace mají pouze obecný charakter

  Každá pojišťovna si ve svých pojistných podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna. Pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, že k poškození, zničení nebo odcizení věci došlo způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.

  Crossroad Credit Zavolejte nám +420 235 301 283
  Crossroad Credit Napište nám info@crcredit.cz