Pojištění majetku občanů

SAMOSTATNÝ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
Domů / Pojištění / Pojištění majetku občanů

Pojištění staveb

Předmětem pojištění může být rodinný dům, bytový dům, rekreační chalupa či chata, byt v osobním vlastnictví, garáž včetně součástí a příslušenství a dalších staveb, jako jsou ploty, bazény, skleníky apod. Tímto druhem pojištění lze pojistit budovu již ve fázi výstavby. Pojištěny jsou také dočasné objekty a stavební materiál, zařízení staveniště potřebné k nově zahajované stavbě (novostavbě) pojištěné budovy, pokud se nacházejí na pozemcích, které jsou v jednotném funkčním celku s pozemkem, na němž je umístěna tato pojištěná budova. Pojištění poskytuje pojistnou ochranu obytných budov a souvisejících staveb.

Na jaká rizika lze pojištění nemovitosti sjednat:

 • Sdružený živel - požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla; povodeň nebo záplava; vichřice nebo krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin; pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů; tíha sněhu nebo námrazy; zemětřesení
 • Vodovodní škody - voda vytékající z vodovodních zařízení; přetlak nebo zamrzání vody
 • Odcizení věcí krádeží vloupáním nebo loupeží
 • Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci
 • Poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci
 • Povodeň nebo záplava
 • Skla (all risk - na všechna rizika, která nejsou vyloučena)
 • Náraz dopravního prostředku
 • Přepětí, podpětí
 • kouř
 • Pojištění domácnosti

  Pojištění domácnosti je pojištěním souboru movitých věcí, nacházejících se na místě pojištění, tvořících zařízení domácnosti a sloužící jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti. Pojištěny jsou též součásti stavby a příslušenství budov jako např. plovoucí podlaha, kuchyňská linka, obklady stěn a stropů apod.

  Pojištěným místem jsou obytné prostory bytu na uvedené adrese a v některých případech i prostory mimo tento byt, jako např. půda, sklep či jiné nebytové prostory. Pojišťovny mají obvykle připraveny různé varianty podle hodnoty pojištěných věcí a požadovaných limitů na vybrané skupiny věcí (např. elektronika nebo cennosti). Pokud klientovi standardní podmínky nestačí, má možnost nastavení individuálních limitů nebo uzavření dodatkového připojištění

  Na jaká rizika lze pojištění domácnosti sjednat:

 • Sdružený živel - požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla; povodeň nebo záplava; vichřice nebo krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin; pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů; tíha sněhu nebo námrazy; zemětřesení
 • Vodovodní škody - voda vytékající z vodovodních zařízení; přetlak nebo zamrzání vody
 • Odcizení věcí krádeží vloupáním nebo loupeží
 • Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci
 • Poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci
 • Povodeň nebo záplava
 • Skla (all risk - na všechna rizika, která nejsou vyloučena)
 • Poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci
 • Přepětí, podpětí
 • kouř
 • Uvedené informace mají pouze obecný charakter

  Každá pojišťovna si ve svých pojistných podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna. Pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, že k poškození, zničení nebo odcizení věci došlo způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.

  Crossroad Credit Zavolejte nám +420 235 301 283
  Crossroad Credit Napište nám info@crcredit.cz