Nabídka produktů

SAMOSTATNÝ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
Domů / Pojištění / Produkty

Pojištění podnikatelských rizik

Pojištění podnikatelů

Pojištění podnikatelů

Crossroad Credit pro své klienty poskytuje kompletní služby. Zaměřuje se zejména na pojištění průmyslových a podnikatelských rizik a pojištění vozidel. Zajistíme Majetkové pojištění, Pojištění odpovědnosti za škody, Pojištění přerušení provozu, Pojištění stavebních a zemědělských strojů.
Pojištění měst a obcí

Pojištění měst a obcí

Povinnost krajů, měst nebo obcí nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vyplývající ze zákonů o obcích (obecní zřízení), a zákona o krajích (krajské zřízení)
Pojištění vozidel

Pojištění vozidel

Poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému subjektu škodu provozem vozidla, za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit. Dále lze v pojištění volit pojistné produkty, jež chrání samotné vozidlo.
Kontakty

Občanská pojištění

Pojištění vozidel

Pojištění vozidel

Poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému subjektu škodu provozem vozidla, za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit. Dále lze v pojištění volit pojistné produkty, jež chrání samotné vozidlo.
Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění

Občanům, kteří se dlouhodobě zdržují v České republice, zajišťuje nutnou a neodkladnou péči ve zdravotnických zařízení v ČR. Produkt mohou využít děti, dospělé osoby a i profesionální sportovci.

Pojištění odpovědnosti

Poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému subjektu škodu, za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit.
Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Kryje rizika spojená s náhlým onemocněním v průběhu jednorázových nebo opakovaných cest do zahraničí.
Pojištění majetku

Majetkové pojištění

Součástí pojištění majetku je mnoho produktů, které Vás chrání jak před přírodními živly, tak i proti krádeži.
Pojištění občanů

Pojištění občanů

Sjednání životního pojištění je významným rozhodnutím. Životní pojištění zajistí v případě nepředvídatelné události finanční jistotu pro pojištěnou osobu i jeho blízké.
Crossroad Credit Zavolejte nám +420 235 301 283
Crossroad Credit Napište nám info@crcredit.cz
Crossroad Credit Navštivte nás Kontakty